Posedovnı Lıst - Kataster – Stay Property
Your search results

Posedovnı Lıst – Kataster

TITLE DEED (TAPU)

Radi se o zvaničnom dokumentu koji pokazuje vlasnika određenog dijela zemljišta ili samostalnog dijela koji se na njemu gradi, a koji se daje u matičnu kancelariju o vlasništvu, koja važi dok se ne dokaže njen nepovoljan položaj.

Naslovni dokument je dokument koji pokazuje da nekretnina ili zemljište koje kupujete pripada vama. Čak i ako ste izgubili originalni naslovni dokument koji ste dobili iz matične kancelarije, to ne predstavlja problem. Sve informacije o nekretninama koje pripadaju vama su zabeležene i ostvarene u Telo naslovnih dela.

Informacije o koordinaciji vaše nekretnine, katastarske informacije, informacije o kvalitetu nekretnina, podaci o vlasniku vlasništva i podaci o registru vlasničkih listova su uključeni u naslovni dokument.

Na dnu dokumenta treba da bude pečat. Generalno, dodata je fotografija vlasnika stambenog prostora i tu je pečat u gornjem desnom uglu, ali nije obavezan.

U nastavku pogledajte potrebne dokumente o procedurama dodjele naslova.

POTREBNI DOKUMENTI ZA OBRADU

Kupovina i prodaja nepokretnosti vrši se upisom vlasničkog akta (Tapu) u Upravu za akt i katastar. Dokumenti potrebni za proces registracije su sledeći.

DOKUMENTI ZA TURSKE GRAĐANE

Prodavac

 • 1 Slıka
 • ID ı fotokopıja
 • Fotokopija dokumenta o vlasništvu
 • Izjava opštine
 • Fotokopija osiguranja od zemljotresa (za apartmane)

Kupac

 • 2 Slıke
 • ID ı fotokopıja

POTREBNI DOKUMENTI ZA STRANE DRŽAVLJANE;

Prodavac

 • 1 Slıka
 • Pasos ı fotokopıja
 • Fotokopija dokumenta o vlasništvu
 • Izjava opštine
 • Poreski identifikacioni broj*

Kupac

 • 1 Slıka
 • Pasos ı fotokopıja
 • Poreski identifikacioni broj*

* Od stranih državljana se traži da od Poreske uprave dobiju poreski identifikacioni broj da bi mogli da trguju u zvaničnim institucijama unutar granica Turske. Ovu uslugu pružamo besplatno svim kupcima koji se odluče za kupovinu nekretnina od Stay Property Real Estate Company.

Compare Listings